Yönetim Kurulu

Ali İrfan Emre Tekgündüz
Genel Sekreter

Doğum Tarihi

09.09.1973

Doğum Yeri

Adana

Ünvanı

Hematoloji Eğitim Görevlisi

İletişim

3360909

Yabancı Dil

İngilizce

 

AKADEMİK KARİYER

1998 Tıp Doktorluğu

İstanbul  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi 

2003 Uzmanlık (İç Hastalıkları)

İstanbul  Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi 

2009 Uzmanlık (Hematoloji)

Trakya Üniversitesi  Tıp  Fakültesi 

 

MESLEKİ KARİYER

1999-2003 Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2003-2009 Yan Dal Araştırma Görevlisi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

2007-2008 Askerlik Hizmeti

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğ. ve Araşt. Hastanesi İç Hastalıkları Hematoloji Kliniği

2009-Yan Dal Uzmanı

2013- Başasistan -Halen

Ankara Onkoloji Eğ.Ar. Hastanesi

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

Yardımcı araştırıcı.

1.Akut Koroner Sendrom Olgularında Yapışkan Trombosit Sendromunun Rolünün Belirlenmesi. Yan dal uzmanlık tezi projesi. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (TÜBAP-737) Yürütücü: Prof. Dr. Muzaffer Demir

2.Farklı inme tiplerinde trombosit aktivasyonu, lökosit-trombosit etkileşimleri ve trombosit mikropartiküllerinin akım sitometrik olarak incelenmesi. Araştırma Projesi. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (TÜBAP-801) Yürütücü: Doç. Dr. Burhan Turgut

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1.      Türk Hematoloji Derneği

2.      Türk Tromboz, Hematoloji ve Anjioloji Derneği

3.      Avrupa Hematoloji Derneği (European Hematology Association)

 

Ödüller :

1.      Tekgündüz E, Kömürcü Y, Öztürk E, Pamuk GE, Puyan FO, Turgut B, Demir M. Pediatrik kemoterapi protokolü ile tedavi edilen genç-erişkin akut lenfoblastik lösemi olgularımızın değerlendirilmesi: ön sonuçlar. Türk Hematoloji Derneği Genç Katılımcı Ödülü 34. Ulusal Hematoloji Kongresi 2008,  İzmir.

2.       Tekgündüz E, Arslan H, Koçubaba Ş, Erbay Ç, Özdilekcan Ç, Arıbaş B, Kurdal M, Tetik A, Demiriz I, Yüksel M, Altuntaş F. Hematopoyetik kök hücre nakil seyrinde 2009 H1N1 influenza enfeksiyonu: tek merkez deneyimi. Türk Hematoloji Derneği Bildiri Ödülü (İkincilik Ödülü) 6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Mart 2010, Antalya.

3.      Sönmez Ç, Yurtçu A, Kurdal M, Aydın F, Özgür F, Tetik A, Demiriz IŞ, Arslan H, Yüksel M, Tekgündüz E, Altuntaş F. Mobilizasyon başarısını öngören yeni bir belirteç: bazal çevresel kan CD34 pozitif hücre düzeyi-ön sonuçlar. Aferez Derneği İkincilik Ödülü 5. Ulusal Hemaferez Kongresi 2010, Kıbrıs.

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Tekgündüz E, Yüksel MK, Erbay C, Arıbaş B, Özdilekcan C, Arslan H, Kocubaba S,   Demiriz I, Tetik A, Arda K, Altuntas F. Pandemic 2009 H1N1 influenza in patients with hematopoietic stem cell transplantation and hematologic malignancy: single center experience. Oncology 2010; 79 (5-6): 409-14.

A2. Turgut B, Turgut N, Çelik Y, Tekgündüz E, Pamuk GE, Demir M. Differences in platelet-leucocytes aggregates among subtypes of acute cerebral ischemia. J Neurol Sci 2011; 305 (1-2): 126-30. 

A3. Tekgündüz E, Demir M, Akpınar S, Erikçi AA, Özturk E, Kırkızlar O. Sticky platelet syndrome in patients with unexplained venous thrombosis. Turk J Hematol doi:10.5152/tjh.2011.79 (SCI-Expanded)

A4. Pamuk GE, Demir M, Örüm H, Turgut B, Özyılmaz F, Tekgündüz E. Secondary   amyloidosis causing nephrotic syndrome in a patient with non-Hodgkin’s lymphoma: quite a rare diagnosis. Clin Lab Haematol 2006; 28: 259-261.

A5. Turgut B, Turgut N, Akpınar S, Balcı K, Pamuk GE, Tekgündüz E, Demir M. Dorsal sural nerve conduction study in vitamin B12 deficiency with megaloblastic anemia. J Peripher Nerv Syst 2006;11:247-252.

A6. Pamuk GE, Uyanık MS, Demir M, Tekgündüz E, Turgut B, Soy M. Systemic antineutrophil cytoplasmic antibody vasculitis in a patient with chronic lymphocytic leukemia Quite a rare diagnosis. Leuk Res. 2007; 31(8):1149-51.

A7. Erikci AA, Öztürk A, Tekgündüz E, Sayan O. Acute myeloid leukemia complicating multiple myeloma: a case successfully treated with etoposide, thioguanine, and cytarabine. Clin Lymphoma Myeloma 2009; 9 (4): E14-5.

A8. Tekgündüz E, Apaydın S, Seyahi N, Altıparmak M.R. Electrolyte free water clearance could be an early sign of renal dysfunction in renal transplant recipients. Transplantation Proceedings 2009; 41: 3726-30.

A9. Demir M, Tekgündüz E. Cerrahi işlem öncesi hemostatik değerlendirme. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci-General Surgery, 2008;28(3):361-368. (SCI-Expanded)

A10. Tekgünduz E, Akpınar S, Özturk E, Pamuk GE, Turgut B, Demir M. Is fondaparinux an effective alternative anticoagulant in patients with heparin-induced thrombocytopenia type II? A case report and review of the literature. Trakya Univ Tip Fak Derg 2009; 26(2): 166-72. (SCI-Expanded)

A11. Demir M, Tekgündüz E, Edis M, Duran E, Kurum T, Yiğitbaşı Ö, Yüksel M. Incidence of anti-heparin/platelet factor 4 antibodies and heparin-induded thrombocytopenia in medical patients. Turk J Hematol 2009; 26: 171-5. (SCI-Expanded)

A12. Tekgündüz E, Erikçi AA, Öztürk A. Amifostine treatment of a patient with refractory acute myeloid leukemia.Trakya Univ Tip Fak Derg 2009; 26(2): 186-88. (SCI-Expanded)

A13. Tekgündüz E, Demir M, Akpınar S. Prognostik faktörler ışığında akut lenfoblastik lösemi. UHOD 2010; 20 (1): 57-66. (SCI-Expanded)

A14. Tekgündüz E, Pamuk GE, Turgut B, Puyan FE, Özturk E, Demir M. Testicular plasmacytoma: a case report. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2010; 30 (1): 430-4. (SCI-Expanded)

A15. Edis EC, Hatipoğlu ON, Yılmam I, Eker A, Tansel O, Süt N, Tekgündüz E, Demir M. Hospital-acquired pneumonia in patients receiving immunosuppressive therapy. Turk J Hematol 2010; 27: 20-4. (SCI-Expanded)

A16. Demir M, Tekgündüz E. Antitrombotik ve antikoagülan kullanım ilkeleri. Trakya Univ Tip Fak Derg 2010; 27 Suppl 1: 69-73. (SCI-Expanded)

A17. Ayna TK, Tozkır H, Çiftçi HS, Gürkan H, Tekgündüz E, Algünes C. HLA-DP uyumsuzluğuna bağlı mikst lenfosit kültür testindeki pozitiflik. Balkan Med J 2011; 28: 224-26. (SCI-Expanded)

A18. Arslan H, Üyetürk Ü, Tekgündüz E, Irkkan SÇ, Yüksel MK, Demiriz IŞ, Altuntaş F. Diffuse large B-cell lymphoma transformed from primary breast mucosa associated lymphoid tissue lymphoma: a case report. Turk J Hematol doi: 10.5152/tjh.2011.80 (SCI-Expanded)

A19. Çiledag N, Arda K, Arıbaş BK, Tekgündüz AİE, Altuntaş F. The role of multidetector computed tomography in early diagnosis of invasive pulmonary aspergillosis in patients with febrile neutropenia undergoing hematopoietic stem cell transplantation.  Turk J Hematol doi: 10.5152/tjh.2011.78 (SCI-Expanded)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B1.Tekgunduz E, Curgunlu A, Tunckale A, Karter Y, Ozturk E. Myelofibrosis caused by vitamin D deficiency in a patient with Basedow-Graves and hypomagnesemia. European Journal of Internal Medicine 2001; 12 (3): 234.

B2. Seyahi N, Apaydin S, Tekgunduz E, Pekpak M, Serdengecti K, Sariyar M, Erek E. Cerebral calcification and tumoral calcinosis: a possible association with inappropriate calcitriol therapy. Nephrol Dial Transplant  2002, 17 (suppl 12): 67: M60.  

B3. Tekgunduz E, Seyahi N, Apaydin S, Serdengecti K, Sariyar M, Erek E. Free water clearance in renal transplant recipients.XLII Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Nephrol Dial Transplant  2005, 20 (suppl 5): v184: SP495.

B4. Ar MC, Soysal T, Ongoren S, Ure U, Tekgunduz E, Guner SI, Cetin G, Eskazan E, Baslar Z, Ferhanoglu B, Aydın Y, Ulku B, Aktuglu G. Treatment results of a single center in chronic myeloid leukemia: stem cell transplantation or imatinib? XXX. World Congress of the International Society of Hematology. Turk J Hematol. 2005; 22: 154.  P298.

B5. Ongoren S, Soysal T, Ar MC, Baslar Z, Akı H, Ure U, Güner SI, Tekgunduz E, Cetin G, Eşkazan E, Ferhanoglu B, Aydın Y, Tuzuner N, Ulku B, Aktuglu B. The relationship between bone marrow fibrosis and disease progression in CML: Does treatment have an effect on marrow fibrosis? XXX. World Congress of the International Society of Hematology. Turk J Hematol. 2005; 22: 155: P300.

B6. Eskazan E, Terzi E, Ongoren S, Ar MC, Güner SI, Cetin G, Tekgunduz E,Başlar Z, Ferhanoglu B, Aydın Y, Ulku B, Aktuglu G, Soysal T. Allogeneic stem cell transplantation in leukemia: experience of a single center. XXX. World Congress of the International Society of Hematology. Turk J Hematol. 2005; 22: 308. P593.

B7. Tekgunduz E, Akpinar S, Ozturk E, Pamuk GE, Turgut B, Demir M. Successfull treatment of heparin induced thrombocytopenia type II and thrombosis with fondaparinux in a dialysis patient. Haematologica 2006; 91(s1): 508: P1432.

B8. Turgut B, Turgut N, Akpınar S, Balci K, Pamuk GE, Tekgunduz E, Demir M.Dorsal sural nerve conduction study in vitamin B12 deficiency with megaloblastic anemia. Haematologica 2006; 91(s1): 207: P0560

B9. Tekgunduz E, Demir M, Turgut B, Ufacik O, Altun A. Is platelet hyperreactivity defining sticky platelet syndrome a global phenomen? The study of determination of normal values in Turkish healthy subjects. XXIth Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. J Thromb Haemost 2007; 5 (Suppl 2):P-S-311.

B10. Yesil Karahan N, Demir M, Vural O, Varol F, Eskiocak M, Tokuc B, Tekgunduz E. Longutidinal observation of TAFI levels along normal pregnancy and puerperium: relationship between TAFI and other markers of fibirinolysis.XXIth Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis.J Thromb Haemost 2007; 5 (Suppl 2):P-S-366.

B11. Demir M, Duran E, Yigitbasi O, Kurum T, Yüksel M, Turgut B, Tekgunduz E, Walenga JM, Fareed J. Incidence of anti-heparin/platelet factor 4 (AHPF4) antibodies and heparin-induced thrombocytopenia (HIT) in medical patients. XXIth Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. J Thromb Haemost 2007; 5(Suppl 2): P-T-323.

B12. Puyan FO, Tekgunduz E, Ilgili A, Pamuk G, Yalcin O, Dogan O. CD 30 positive T-cell lymphoproliferative disorder: a case report. Virchows Archiv 2007; 451 (2): 436. PP3-150.

B13.Demir V, Demir M, Cicin I, Pamuk GE, Ozturk E, Tekgunduz E, Caglar T. The effect of the ratio between angiogenic and antiangiogenic factors on patients’ survival in advanced nonsmall cell lung cancer. XXII Congress of the International society on thrombosis and haemostasis. J Thromb Haemost 2009; 7(2): 608. PP-MO-841

B14. Demir V, Demir M, Cicin I, Pamuk GE, Ozturk E, Tekgunduz E, Caglar T. The relationships between vascular endothelial growth factors, parameters of inflammation and patients’ survival in advanced nonsmall cell lung cancer.  XXII Congress of the International society on thrombosis and haemostasis. J Thromb Haemost 2009; 7(2): 929. PP-WE-889

B15. Edis EC, Hatipoglu ON, Yilmam I, Eker A, Tansel O, Sut N, Tekgunduz E, Demir M. Hospital-acquired pneumonia in patients receiving immunosuppressive therapy. Eur Respir J 2009; 34 (Suppl 53): 427S: P2424

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Tekgündüz E, Soysal T.  Yoğun bakımda kanama bozukları ve tedavi. Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2005; 3 (2): 65-75.

D2. Pamuk GE, Harmandar F, Harmandar O, Turgut B, Tekgündüz E, Demir M, Vural Ö. Non-Hodgkin lenfoma vakalarımızın klinik özelliklerinin değerlendirilmesi. UHOD 2006; 16: 185-194.

D3. Pamuk GE, Dönmez S, Turgut B, Yeşil N, Tekgündüz E, Demir M, Vural Ö. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde takip edilen kronik lenfositik lösemi olgularının klinik özelliklerinin değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2006; 26: 611-626.

D4. Tekgündüz E, Demir M. Hematolojide metabolik aciller-I. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006; 2(20): 1-8.

D5. Pamuk GE, Pamuk ÖN, Tekgündüz E, Turgut B, Demir M, Cakır N. Sistemik lupus eritematozus ve sekonder antifosfolipid sendromlu bir erkek hastada Hodgkin lenfoma gelişimi: bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. UHOD 2007; 17(1): 37-41.

D6. Pamuk GE, Dönmez S, Yeşil Y, Tekgündüz E, Turgut B, Demir M. Tek merkezde tanı konulmuş HIV-negatif Kaposi sarkomu olgularının değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007; 27(5): 658-663.

D7. Erikçi AA, Öztürk A, Özyurt M, Tekgündüz E, Karagöz B, Bilgi O, Bilekli F. Febrile neutropenia. Etiology in a hematology department. Eur J Gen Med 2008; 5(4): 228-31.

D8.Turgut B, Tekgündüz E. Akut lenfoblastik lösemi: prognostik özellikler. Turkiye Klinikleri J Hem Oncol-Special Topics 2010; 3(2): 92-7.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Yalın S, Tekgündüz E, Başlar Z, Ülkü B. Olgu sunumu: FXI eksikliği ve nörofibromatozis birlikteliği. 28. Ulusal Hematoloji Kongresi 2000; İzmir, Poster: 268 (sayfa 292)  

E2. Turgut B, Yetişyiğit T, Pamuk GE, Tekgündüz E, Demir M, Vural Ö. Akut myeloid lösemi hastalarımızın immunofenotipleme bulgularının ve klinik özelliklerinin prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Turk J Haematol 2004; 21 (3): 78. Poster: 11

E3. Pamuk GE, Demir M, Akbay F, Harmandar O, Tekgündüz E, Turgut B, Vural Ö. Hematolojik maligniteli hastalarda serum leptin ve rezistin düzeylerinin değerlendirilmesi. Turk J Haematol 2004; 21 (3): 180. Poster: 283

E4. Tekgündüz E. Plazma ve plazma kökenli kan ürünlerinin transfüzyonu. Herkes için transfüzyon tıbbı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sürekli tıp eğitimi etkinlikleri simpozyum dizisi kitabı; Deomed medical yayıncılık, 2005, İstanbul; ss: 163-74. (sözlü sunu)

E5. Öztürk E, Yetişyiğit T, Tekgündüz E, Pamuk G., Turgut B, Esgin H, Demir M. Retinal ven trombozu olan hastalarda trombofilik faktörlerin araştırılması – retrospektif çalışma. Turk J Hematol 2006; 23(Suppl.1): 60. (sözlü sunu: S0040)

E6. Tekgündüz E, Özturk E, Uyanık MS, Pamuk GE, Turgut B, Demir M. L-asparaginaz kullanımına bağlı hipertrigliseridemi gelişen akut lenfoblastik lösemi olgusunun lipid aferezi ile tedavisi. Turk J Hematol 2006; 23 (3) (Suppl.1): 95. Poster: 0017

E7. Turgut B, Öztürk E, Tekgündüz E, Pamuk GE, Biner B, Demir M.Hematolojik hastalıklarda hematogonlar: retrospektif verilerimizin analizi. Turk J Hematol 2006; 23 (3) (Suppl.1): 135. Poster: 0107

E8. Tekgündüz E, Turgut B, Uyanık MS, Ozturk E, Pamuk GE, Tuzuner N, Demir M, Ferhanoğlu B. Postpolistemik myelofibroz zemininde leukemia cutis. Turk J Hematol 2006; 23 (3) (Suppl 1): 173. Poster: 0196.  

E9. Pamuk GE, Yeşil Y, Dönmez S, Tekgündüz E, Turgut B, Demir M. Tek merkezde tanı konulmuş HIV-negatif Kaposi sarkomu olgularının değerlendirilmesi. Turk J Hematol 2006;23 (3) (Suppl 1): 66. (sözlü sunu: S0052)

E10. Pamuk GE, Harmandar F, Harmandar O, Turgut B, Tekgündüz E, Demir M, Vural Ö. Non-Hodgkin lenfoma vakalarımızın klinik özelliklerinin değerlendirilmesi. Turk J Hematol 2006; 23 (3) (Suppl.1): 139. Poster: 0115.

E11. Pamuk GE, Dönmez S, Yeşil N, Turgut B, Tekgündüz E, Demir M, Vural O. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde takip edilen kronik lenfositik lösemi olgularının klinik özelliklerinin değerlendirilmesi. Turk J Haematol 2006; 23 (3) (Suppl 1), 160. Poster: 0168.

E12. Tekgündüz E, Turgut B, Pamuk GE, Puyan FÖ, Demir M. Lambda hafif zincir hastalığı seyrinde testiküler plazmasitom. Turk J Haematol 2006; 23 (3) (Suppl 1), 177. Poster: 0208.

E13. Öztürk E, Tekgündüz E, Pamuk GE, Turgut B, Özpuyan F, Aydoğdu E, Demir M. Polistemia vera ve multipl miyeloma birlikteliği – olgu sunumu. Turk J Haematol 2006; 23 (3) (Suppl 1), 180. Poster: 0215.

E14. Tekgündüz E, Demir M, Turgut B, Ufacık O, Altun A. Sağlıklı kişilerde trombosit hiperreaktivitesi: Yapışkan trombosit sendromu tanısı için normal sınırları saptama çalışması: ön sonuçlar. Turk J Haematol 2006; 23(Suppl 1), 61. (sözlü sunu: S0042)

E15. Demir M, Tekgündüz E. Heparine bağlı trombositopeni. 6. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi 2006, İzmir, 149-161. (sözlü sunu)

E16. Tekgündüz E, Demir M. Yapışkan trombosit sendromu. VII. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi 2007, Adana, 271-278. (sözlü sunu)

E17.Tekgündüz E, Kömürcü Y, Öztürk E, Pamuk GE, Puyan FO, Turgut B, Demir M. Pediatrik kemoterapi protokolü ile tedavi edilen genç-erişkin akut lenfoblastik lösemi olgularımızın değerlendirilmesi: ön sonuçlar. 34. Ulusal Hematoloji Kongresi 2008,  İzmir; (sözlü sunu: S004) (sayfa 42)

E18. Özturk E, Tekgündüz E, Ümit E, Pamuk GE, Turgut B, Demir M. Seronegatif bruselloz ve febril nötropeni ile prezente olan AML hastası. 34. Ulusal Hematoloji Kongresi 2008,  İzmir; Poster: P083. (sayfa 108)

E19. Tekgündüz E, Erilçi AA, Öztürk A. Dirençli akut miyeloid lösemi olgusunun amifostin ile tedavisi. 34. Ulusal Hematoloji Kongresi 2008,  İzmir; Poster: P006. (sayfa 70)

E20. Erikçi AA, Öztürk A, Özyurt M, Tekgündüz AİE. İki olası Pneumocystis jirovecii pnömonisi olgusu. 8. Febril Nötropeni Simpozyumu 2008, Ankara, Poster: P047 (sayfa 199).

E21. Erikçi AA, Öztürk A, Özyurt M, Tekgündüz AİE, Karagöz B, Bilgi O, Bilekli F. Kliniğimizdeki iki yıllık febril nötropeni izlem sonuçları. 8. Febril Nötropeni Simpozyumu 2008, Ankara, Poster: P013 (sayfa 152).

E22. Halhallı S, Turgut B, Velet M, Tekgündüz E, Demir M. İmmun sitopenili primer antifosfolipid sendromunda splenektomi. 35. Ulusal Hematoloji Kongresi 2009; Antalya, Poster: P070. (sayfa 187)

E23. Demiriz IŞ, Kurdal M, Yenigün A, Batı S, Dirim E, İskender G, Durgun G, Genç Z, Arıbaş B, Tekgündüz AE, Yüksel M, Altuntaş F. Akut lösemi indüksiyon tedavisinde FEN sıklığı ve idaresi: tek merkez deneyimi. 9. Febril Nötropeni Simpozyumu 2010, Ankara, Poster: P06 (sayfa 137).

E24. Arslan ŞH, Tekgündüz E, Demiriz IŞ, Yüksel M, Koçubaba Ş, Altuntaş F. Kök hücre nakli seyrinde fungal enfeksiyonlar: tek merkez deneyimi. 9. Febril Nötropeni Simpozyumu 2010, Ankara, Poster: P38 (sayfa 179). 

E25. Tekgündüz E, Altuntaş F. Hematopoetik kök hücre nakli sonrası mantar infeksiyonu proflaksi, tedavi ve takip: Ankara Onkoloji Hastanesi Kök Hücre Nakli Ünitesi yaklaşımı. 9. Febril Nötropeni Simpozyumu 2010, Ankara, (sayfa 120-123) ( sözlü sunu)

E26. Yüksel M, Kurdal M, Demiriz I, Tetik A, Sönmez Ç, Özgür F, Yurtçu A, Koçubaba Ş, Arslan H, Tekgündüz E, Kiki İ, Aydoğdu İ, Özcan M, Altuntaş F. Nüks-refrakter lenfomalı hastalarda R-ASHAP kurtarma rejiminin periferik kök hücre mobilizasyonuna etkisi: Ankara Onkoloji Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkez deneyimi. 5. Ulusal Hemaferez Kongresi 2010, Kıbrıs, Poster:P8. (sayfa 219)

E27. Arslan H, Kurdal M, Özgür F, Yurtçu A, Sönmez Ç, Koçubaba Ş, Genç Z, Tetik A, Demiriz I, Tekgündüz E, Yüksel M, Kiki İ, Özcan M, Altuntaş F. Hematopoetik periferik kök hücre aferezi: Ankara Onkoloji Hastanesi Terapötik Aferez Merkezi deneyimi. 5. Ulusal Hemaferez Kongresi 2010, Kıbrıs, Poster: P11. (sayfa 224)

E28. Özgür F, Kurdal M, Kocakaplan E, Baraz N, Tekgündüz E, Yüksel M, Altuntaş F. Donör trombosit aferezi işlem özellikleri, kalite kontrol verileri ve komplikasyon sıklığı. 5. Ulusal Hemaferez Kongresi 2010, Kıbrıs, Poster:P14. (sayfa 228)

E29. Tekgündüz E, Altuntaş F. Kök hücre nakli: Perifer mi? Kemik iliği mi? Kord kanı mı? Kanıta dayalı rehber. 5. Ulusal Hemaferez Kongresi 2010, Kıbrıs, (sayfa 16-22). (sözlü sunu)

E30.Sönmez Ç, Yurtçu A, Kurdal M, Aydın F, Özgür F, Tetik A, Demiriz IŞ, Arslan H, Yüksel M, Tekgündüz E, Altuntaş F. Mobilizasyon başarısını öngören yeni bir belirteç: bazal çevresel kan CD34 pozitif hücre düzeyi-ön sonuçlar. 5. Ulusal Hemaferez Kongresi 2010, Kıbrıs, Poster: P10 (sayfa 222)

E31.Yüksel M, Serter M, Kurdal M, Türkoğlu D, Koçubaba Ş, Arslan H, Erbay Ç, Demiriz I, Tetik A, İskender G, Tekgündüz E, Altuntaş F. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakil Ünitesi CMV viremisi deneyimi. 6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 2010, Antalya, Poster: P019 (sayfa 120)

E32. Tekgündüz E, Koçubaba Ş, Durgun G, Arslan H, Demiriz I, Tetik A, Kurdal M, Batı S, Serter M, Yenigün A, Yüksel M, Altuntaş F. Hematopoyetik kök hücre nakli seyrinde vankomisin dirençli enterokok sürveyansı: tek merkez sonuçları. 6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 2010, Antalya, Poster: P024 (sayfa 123)

E33. Kurdal M, Özgür F, Kaşkaval B, Batı S, Dirim E, Yenigün A, Arslan H, Demiriz I, Tetik A, Tekgündüz E, Yüksel M, Altuntaş F. Periferik kök hücre ürünü mikrobiyolojik kontrol verileri: Ankara Onkoloji Hastanesi Kemik İliği Nakil ve Aferez Ünitesi bir yıllık deneyimi. 6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 2010, Antalya, Poster: P044 (sayfa 135)

E34. İskender G, Erbay Ç, Oğan C, Batı S, Akay N, Yiğit Y, Turgut A, Tekgündüz E, Yüksel M, Kiki İ, Antuntaş F. Hematoloji-KİT Ünitesinde bakteriyel direnç, infeksiyon ve destek tedaviler. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi 2010, Antalya, Poster: S028 (sayfa 18) (sözlü sunu)

E35. Kurdal M, Tekgündüz E, Sönmez Ç, Yüksel M, Altuntaş F. Allojenik kök hücre nakli sonrası STR ile kimerizm analizi ve klinik sonuçları: Ankara Onkoloji Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi deneyimi. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi 2010, Antalya, Poster: P040 (sayfa 53)

E36. Tekgündüz E, Kiki İ, Yüksel M, Kurdal M, Sönmez Ç, Yurtçu A, Koçubaba Ş, Arslan H, Tetik A, Demiriz I, Özcan M, Altuntaş F. Allojenik hematopoietik kök hücre nakli: Ankara Onkoloji Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi deneyimi. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi 2010, Antalya, Poster: P046 (sayfa 56)

E37. Tekgündüz E, Kiki İ, Çimentepe M, Koçubaba Ş, Arslan H, Demiriz I, Tetik A, Kurdal M, Yurtçu A, Sönmez Ç, Yüksel M, Altuntaş F. HBsAg pozitif olgularda hematopoetik kök hücre nakli: Ankara Onkoloji Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi deneyimi. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi 2010, Antalya, Poster: P047 (sayfa 56)

E38. Kiki İ, Tekgündüz E, Sönmez Ç, Kurdal M, Özgür F, Yurtçu A, Koçubaba Ş, Arslan H, Tetik A, Demiriz I, Yüksel M, Altuntaş F. Otolog hematopoietik kök hücre nakli: Ankara Onkoloji Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi deneyimi. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi 2010, Antalya, Poster: P057 (sayfa 62)

E39. Tekgündüz E, Kiki İ, Koçubaba Ş, Arslan H, Demiriz I, Tetik A, Yüksel M, Aydoğdu İ, Altuntaş F. Tüm vücud ışınlaması seyrinde parotit: Ankara Onkoloji Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi deneyimi. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi 2010, Antalya, Poster: P062 (sayfa 64)

E40. Erbay ÇY, Şirinoğlu I, İskender G, Oğan C, Tekgündüz E, Batı S, Yiğit Y, Arslan H, Tetik A, Yüksel M, Altuntaş F. Çoğul dirençli Acinetobacter Baumannii nazokomiyal infeksiyonu.  36. Ulusal Hematoloji Kongresi 2010, Antalya, Poster: P079 (sayfa 72)   

E41. Turgut B, Turgut N, Çelik Y, Tekgündüz E, Pamuk GE, Demir M. Akut serebral iskemi alt tiplerinde trombosit-lökosit agregatları. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi 2010, Antalya, Poster: P231 (sayfa 150)

E42. Demiriz I, Tetik A, Arslan H, Kurdal M, Sönmez Ç, Tekgündüz E, Yüksel M, Altuntaş F. Psöriaziform kutanöz graft versus host hastalığı: olgu sunumu. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi 2010, Antalya, Poster: B010 (sayfa 174)

E43. Yüksel M, Tekgündüz E, Kurdal M, Özgür F, Ayyıldız E, Sönmez Ç, Yurtçu A, Arslan H, Demiriz I, Kiki İ, İlhan O, Altuntaş F. Kemik iliği kaynaklı allojenik kök hücre toplama işlemi: Ankara Onkoloji Hastanesi Terapötik Aferez Merkezi deneyimi. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi 2010; Antalya, Bildiri: 0313 (sayfa 175)

E44. Erbay MÇ, Tekgündüz E, Çimentepe M, Akay N, İskender G, Tetik A, Özen M, Koçubaba Ş, Yüksel M, Altuntaş F. Hematolojik kanserli hastalarda bakteriyemi etkenleri ve kinolon direnci. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2011, Antalya, Poster: P10-01 (sayfa 265)

E45. Erbay MÇ, Tekgündüz E, Yenigün A, İskender G, Akay N, Bulut M, Çınarsoy M, Koçubaba Ş, Yüksel M, Altuntaş F. Hematoloji ve kemik iliği ünitesinde yatan hastaların klinik izolatlarından saptanan Candida türleri, antifungal duyarlılıkları. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2011, Antalya, Poster: P06-01 (sayfa 238)  

E46. Yüksel MK, Tekgündüz E, Atay Ç, Yurtçu A, Demiriz I, Kayıkçı Ö, Bulut M, Çınarsoy M, Topçuoğlu P, Altuntaş F. Bazal CD34 sayısı mobilizasyon başarısını öngörebilir mi? 6. Ulusal Aferez Kongresi 2011, Kıbrıs, Poster: P51 (sayfa 253)

E47. Arslan ŞH, Çınarsoy M, Kayılçı Ö, Tetik A, Sarıca A, Kocakaplan E, Bulut M, Demiriz I, Tekgündüz E, Yüksel M, Altunbaş F. Donör trombositaferezi: tek doz mu? Çift doz mu? 6. Ulusal Aferez Kongresi 2011, Kıbrıs, Poster: P53 (sayfa 255)

E48. Tekgündüz E, Altuntaş F, Şılgın S, Akı ZŞ, Dönmez A, Topçuoğlu P, Yıldırım R, Baysal NA, Ayyıldız E, Yüksel MK, Sarı İ, Tombuloğlu M, Ünal A, İlhan O. Kemoterapi/G-CSF kombinasyonu ile kök hücre mobilizasyonu başarısız olgularda plerixafor deneyimi: çok merkezli çalışma. 6. Ulusal Aferez Kongresi 2011, Kıbrıs, Poster: P54 (sayfa 256)

E49. Çınarsoy M, Arslan ŞH, Tetik A, Kayıkçı Ö, Demiriz I, Sarıca A, Kocakaplan E, Nazlımlar M, Tekgündüz E, Yüksel M, Altuntaş F. Akut lösemiye sekonder lökostazda terapötik lökoaferez.6. Ulusal Aferez Kongresi 2011, Kıbrıs, Poster: P55 (sayfa 257)

E50. Arslan ŞH, Kurdal M, Kocakaplan E, Sarıca A, Kayıkçı Ö, Çınarsoy M, Tetik A, Bulut M, Demiriz I, Tekgündüz E, Yüksel M, Altuntaş F. Trombosit aferezi bağışçı özellikleri. 6. Ulusal Aferez Kongresi 2011, Kıbrıs, Poster: P56 (sayfa 258)

E51. Sönmez Ç, Öztomurcuk SY, Tekgündüz E, Yurtçu A, Aydın F, Kurdal M, Yüksel M, Altuntaş F. Retikülosit parametrelerinin engrafman takibindeki rolü. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi 2011, Ankara, Poster: P082 (sayfa 101)

E52. İskender G, Oğan C, Batı S, Yenigün A, Demiriz I, Çınarsoy M, Tekgündüz E, Yüksel MK, Altuntaş F. Hematolojik maligniteli hepatit B taşıyıcılarda lamivudin proflaksisi. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi 2011, Ankara, Poster: P087 (sayfa 105)

E53. İskender G, Oğan C, Çimentepe M, Dirim EB, Demiriz I, Çınarsoy M, Akay N, Yiğit Y, Özen H, Tekgündüz E, Yüksel MK, Altuntaş F. Hematolojik maligniteli hastalarda  santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi 2011, Ankara, Poster: P088 (sayfa 105)

E54. Oğan C, İskender G, Batı S, Yenigün A, Kayıkçı Ö, Bulut M, Yiğit Y, Akay N, Özen Huriye, Tekgündüz E, Yüksel MK, Altuntaş F. Hematoloji kliniğinde hastane infeksiyonu etkenlerinin değerlendirilmesi. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi 2011, Ankara, Poster: P089 (sayfa 106)

E55. Oğan C, İskender G, Çimentepe M, Dirim EB, Kayıkçı Ö, Bulut M, Özen H, Akay N, Yiğit Y, Tekgündüz E, Yüksel MK, Altuntaş F. Hematoloji kliniği hastalarında vankomisin dirençli enterokokların değerlendirilmesi. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi 2011, Ankara, Poster: P090 (sayfa 106)

E56. Kayıkçı Ö, Demiriz I, Bulut M, Çınarsoy M, Tekgündüz AİE, Yüksel M, Altuntaş F. Relaps ve refrakter lenfomada kurtarma tedavisi olarak ViGEPP iyi bir seçenek mi? 37. Ulusal Hematoloji Kongresi 2011, Ankara, Poster: P183 (sayfa 159)

E57. Demiriz IŞ, Tekgündüz AİE, Menteş FA, Bulut M, Kayıkçı Ö, Çınarsoy M, Yüksel M, Yüksel M, Altuntaş F. Lenfomayı izleyen kronik myeloid lösemi: nadir bir ikincil malinite. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi 2011, Ankara, Poster: P200 (sayfa 169)

E58. Tekgündüz E, Halhallı S, Velet M, Turgut B, Hançer VS, Küçükkaya RD, Demir M. İki gebe trombotik trombositopenik purpura olgusunun plazmaferez ile tedavisi.  37. Ulusal Hematoloji Kongresi 2011, Ankara, Poster: P232 (sayfa 188)

E59. Demiriz IŞ, Tekgündüz AİE, Koçubaba Ş, Çınarsoy M, Kayıkçı Ö, Bulut M, Yüksel M, Altuntaş F. Sistemik kemoterapi ve G-KUF ile çevresel kök hücre mobilizasyonu: tek merkez deneyimi. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi 2011, Ankara, Poster: P236 (sayfa 191)

E60. Tekgündüz E, Arslan H, Koçubaba Ş, Erbay Ç, Özdilekcan Ç, Arıbaş B, Kurdal M, Tetik A, Demiriz I, Yüksel M, Altuntaş F. Hematopoyetik kök hücre nakil seyrinde 2009 H1N1 influenza enfeksiyonu: tek merkez deneyimi. 6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Mart 2010, Antalya.

Diğer yayınlar :

F1. Akut Lösemi Çalışma Grubu (Ahmet Öztürk, Cengiz Beyan, Emre Tekgündüz, Fahir Özkalemtaş, İhsan Karadoğan, İmdat Dilek, Naci Tiftik, Sami Kartı, Tanju Atamer, Tülay Özçelik, Tülin Tiraje Celkan). Türk Hematoloji Derneği Akut Lösemiler Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Efil Yayınevi, Ankara, 2010.

F2. Emre Tekgündüz, Muzaffer Demir. Lökopeni ve lökositoz. Cecil Textbook of Medicine 22. Baskı 2006. Çeviri Editörü: Serhat Ünal. Sayfa: 979-990 (çeviri)

F3. Emre Tekgündüz, Muzaffer Demir. Lenfadenopati ve splenomegalili hastaya yaklaşım. Cecil Textbook of Medicine 22. Baskı 2006. Çeviri Editörü: Serhat Ünal. Sayfa: 990-994 (çeviri)