Yönetim Kurulu

Burhan Turgut
Üye

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1992

Tıpta Uzmanlık

 İç Hastalıkları

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1997

Yan Dal Uzmanlığı

Hematoloji

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

2003


Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı: “Beta-laktam antibiyotiklerin trombosit agregasyon fonksiyonu üzerine etkisinin in vivo değerlendirilmesi” (1997). 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yıldız Aydın

Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı: “Endotoksin ile yaygın damar içi pıhtılaşma oluşturulan tavşanlarda heparin, indometasin ve pentoksifilinin etkileri” (2003)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Özden Vural

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Ar.Gör.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1992-1997

Uzm.Dr.

Banaz Devlet Hastanesi

1998-1999

Uzm.Dr.

Trakya  Üniversitesi Tıp Fakültesi

1999-2003

Yrd.Doç.Dr.

Trakya  Üniversitesi Tıp Fakültesi

2003- 2007

Doç. Dr.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

2007- 2010

Doç. Dr.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

2010-2013

Prof. Dr.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

2013--

 

Yurt Dışı Görevlendirmeler:

Chicago Üniversitesi Hemato-Onkoloji Bölümü Kök Hücre Transplant Unitesi’nde 1 Şubat 2008- 30 Tembuz 2008 tarihleri arasında 6 ay süreyle görevlendirme

Yurt İçi Görevlendirmeler:

Ankara Üniversitesi Moleküler Biyoloji Laboratuvarı’nda Ocak 2004-Nisan 2004 tarihleri arasında 3 aylık süreyle görevlendirme

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Yetişyiğit, T., “Multipl myelomlu hastalarda çevresel kan lenfosit alt tip oranlarının klinik, laboratuvar parametreleri ve prognoz ile ilişkisi” Trakya Üniversitesi, 2006.

 

Yalçın F., “Myeloproliferatif hastalıklarda ve normal koroner anjigrafili iskemik kalp hastalıklarında JAK 2 V617F mutasyonu” Takya Üniversitesi, 2010

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

Kronik Lenfositer Lösemi (KLL)’de CD38 ekspresyonunun apoptozis direnci ve sitogenetik risk faktörleri ile ilişkisinin belirlenmesi, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu projesi, TUAF-608, Proje Yöneticisi, 2004-2006

 

 

Akut mental stresin immun sisteme etkisi ve genotoksisite ile ilişkisi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBAP-573, Proje Araştırmacısı, 2003-2004

 

 

Romatoid artrit ve ülseratif kolitli hastalarda inflamatuar yanıtla endotel, trombosit ve koagülasyon aktivasyonu ilişkisi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBAP-619, Proje araştırmacısı, 2004-2005

 

 

Farklı İnme Tiplerinde Trombosit Aktivasyonu, Lökosit Trombosit Etkileşimleri ve Trombosit Mikropartiküllerinin Akım Sitometrik Olarak İncelenmesi” Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBAP-801, Proje Yöneticisi, 2006- 2009

Ödüller:

      32. Ulusal Hematoloji Kongresi Endüstri Ödülü (birincilik), Turgut, B., Ö. Vural, F. Pala, G.E. Pamuk, K. Tabakcıoğlu, H. Gürkan, M. Demir ve Ç. Algüneş, “Kronik lenfositer lösemi hücrelerinin sitogenetik ve biyolojik özellikleri ile in vitro spontan ve fludarabine bağlı apoptozisleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi”, 8-12 Kasım 2006, Antalya.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1. Türk Hematoloji Derneği

2. Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Hatipoğlu, A.R., K. Karakaya, E. Karagulle ve B. Turgut, “A Rare Cause of Acute Abdomen: Splenic Infarction,” Hepatogastroenterology, 48, 1333-1336 (2001). SCI

 

A2. Turgut, B., Ö. Vural, M. Demir ve M. Kaldir, “Candida Arthritis in a Patient with Chronic Myelogenous Leukemia (CML) in Blastic Transformation, Unresponsive to Fluconazole, but Treated Effectively with Liposomal Amphotericin B,” Ann. Hematol., 81, 529-531 (2002).SCI

 

A3. Pamuk, G.E., B. Turgut, Ö. Vural, M. Demir, O. Hatipoğlu, E. Ünlü, Ş. Altaner, M. Gerenli ve B. Çakır, “Pulmonary Alveolar Proteinosis in a Patient with Acute Lymphoid Luekemia Regression after G-CSF Therapy,” Leuk. Lymphoma, 44, 871-874 (2003). SCI

 

A4. Çermik, T.F., B. Turgut, A. Gültekin, B. Çakır ve Ş. Berkarda, “Diffuse Uptake of Tc-99m Tin colloid in Extramedullary Hematopoesis of the Lungs,” Clin. Nucl. Med., 28, 410-412 (2003). SCI expanded

 

A5. Pamuk, G.E., B. Turgut, Ö. Vural, M. Demir, M. Soy, G. Bozkurt ve H. Celik, “Thrombosis in Systemic Lupus Erythematosus: Effect of Inherited Thrombophilic Mutations,” Clin. Rheumatol., 22, 336-338 (2003) SCI expanded

 

A6. Pamuk, G.E., B. Turgut, Ö. Vural, M. Demir, M. Tek ve Ş. Altaner, “Metastatic Squamous Cell Carcinoma of the Skin in Chronic Myeloid Leukaemia: Complication of Hydroxyurea Therapy,” Clin. Lab. Haem., 25, 329-331 (2003). SCI expanded

 

A7. Turgut, B., G.E. Pamuk, Ö. Vural, M. Demir, E. Unlu, H. Celik, B. Cakir ve Kutlu, “An Interesting Presentation of Intrathoracic Extramedullary Hematopoiesis in a Patient with Thalassemia Intermedia,” Clin. Lab. Haematol., 25, 409-412 (2003) SCI expanded

 

 

A8. Pamuk, ÖN., G.E. Pamuk, B. Turgut ve N. Çakır, “Scleroderma in a Patients with X-linked Agammaglobulinaemia,” Scan. J. Rheumatol., 33, 59-60 (2004). SCI

 

A9. Pamuk, G.E., S. Dönmez, B. Turgut, M. Demir ve Ö. Vural, “Rituximab-Induced Acute Thrombocytopenia in a Patient with Prolymphocytic Leukemia,” Am. J. Hematol., 78, 81 (2005). SCI

 

A10. Turgut, B., Ö. Vural, G.E. Pamuk, M. Demir ve T. Yetisyigit, “A Patient with Fanconi Anaemia who Presented with Isolated Thrombocytopenia at Older Age,” Haema, 8, 479-480 (2005)  not indexed

 

A11. Cetin, M., S. Buyukberber, M. Demir, I. Sari, K. Deniz, B. Eser, F. Altuntas, C. Camci, A. Ozturk, B. Turgut, Ö. Vural, A. Unal, “Overexpression of Cyclooxygenase-2 in Multiple Myeloma: Association with Reduced Survival,” Am. J. Hematol., 80, 169-173 (2005). SCI

 

A12. Guldiken, S., M. Demir, B. Turgut, B. Ugur-Altun, E. Arikan ve M. Kara, “Global Fibrinolytic Capacity in Patients with Subclinical Hypothyroidism,” Endocrine J., 52, 363-367 (2005). SCI expanded

 

A13. Turgut, N., O. Akdemir, B. Turgut, M. Demir, G. Ekuklu, Ö. Vural, G. Ozbay ve U. Utku, “Hypercoagulopathy in Stroke Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation: Hematologic and Cardiologic Investigations,” Clin. Appl. Thromb. Hemost., 12, 15-20 (2006). SCI expanded

 

A14. Guldiken, S., B. Turgut, M. Demir, E. Arikan, M. Kara, Ö. Vural, A. Tugrul ve J. Fareed, “The Effects of Rosiglitazone Treatment on the Fibrinolytic System in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus,” Clin. Appl. Thromb. Hemost., 12, 55-60 (2006). SCI expanded

 

A15. Pamuk, G.E., M. Demir, H. Örüm, B. Turgut, F. Özyılmaz ve E. Tekgündüz, “Secondary Amyloidosis Causing Nephritic Syndrome in a Patient with Non-Hodgkin’s Lymphoma: Quite a Rare Diagnosis,” Clin. Lab. Haem., 28, 259-261 (2006). SCI expanded

 

A16. Celik, Y., N. Turgut, B. Turgut, G.E. Pamuk ve M. Demir, “Chronic Idiopathic Demyelinating Polyneuropathy (CIDP) Associated with Kaposi's Sarcoma,” J. Neurooncol., 79, 323-324. (2006). SCI expanded

 

A17. Pamuk, G.E., B. Turgut, M. Demir, F. Tezcan ve Ö. Vural, The Successful Treatment of Refractory Autoimmune Hemolytic Anemia with Rituximab in a Patient with Chronic Lymphocytic Leukemia,” Am. J. Hematol., 81, 631-633 (2006). SCI

 

A18. Pamuk, G.E., Ö. Vural, B. Turgut, M. Demir, H. Umit ve A. Tezel, “Increased Circulating Platelet-Neutrophil, Platelet-Monocyte Complexes, and Platelet Activation in Patients with Ulcerative Colitis: A Comparative Study,” Am. J. Hematol., 81, 753-759 (2006). SCI

 

A19. Pamuk, G.E., M. Demir, F. Harmandar, Y. Yesil, B. Turgut ve Ö. Vural, “Leptin and Resistin Levels in Serum of Patients with Hematologic Malignancies: Correlation with Clinical Characteristics,” Exp. Oncol., 28, 241-244 (2006) SCI expanded

 

A20. Turgut, B., N. Turgut, S. Akpinar, K. Balci, G.E. Pamuk, E. Tekgunduz ve M. Demir, Dorsal Sural Nerve Conduction Study in Vitamin B(12) Deficiency with Megaloblastic Anemia,” J. Peripher. Nerv. Syst., 11, 247-252 (2006)  SCI expanded

 

A21. Pamuk, GE., B. Turgut, M. Demir ve Ö. Vural, “Increased adiponectin level in non-Hodgkin lymphoma and its relationship with interleukin-10. Correlation with clinical features and outcome,” J. Exp. Clin. Cancer  Res., 25, 207-211 (2006) SCI expanded

 

A22. Soy, M., M. Tatman-Oktun, N. Tuncbilek, N. Ermantas, O. Okten, G. Altinay ve B. Turgut, “Nocardiosis in a Patient with Primary Anti-phospholipid Syndrome,” Rheumatol. Int., 26, 461-464 (2006) SCI

 

A23. Pamuk, G.E., MS. Uyanik, M. Demir, E. Tekgunduz, B. Turgut ve M. Soy, “Systemic Antineutrophil Cytoplasmic Antibody Vasculitis in a Patient with Chronic Lymphocytic Leukemia Quite a Rare Diagnosis,” Leuk. Res., 31(8), 1149-51 (2007)  SCI

 

A24. Guldiken, S., M. Demir, E. Arikan, B. Turgut, S. Azcan, M. Gerenli ve A. Tugrul, “The Levels of Circulating Markers of Atherosclerosis and Inflammation in Subjects with Different Degrees of Body Mass Index: Soluble CD40 Ligand and High-Sensitivity C-Reactive Protein,” Thromb. Res.,119, 79-84 (2007). SCI

 

A25. Turgut, B., Ö. Vural, F. Pala, G.E. Pamuk, K. Tabakcıoğlu, M. Demir, Ş. Öngören, T. Soysal ve Ç. Algüneş,” 17p Deletion is Associated with Resistance of B-Cell Chronic Lymphocytic Leukemia Cells to In Vitro Fludarabine-Induced Apoptosis,” Leuk. and Lymphoma, 48, 311-320 (2007).  SCI-expanded

 

A26. Guldiken, B., S. Guldiken, B. Turgut, N. Turgut, M. Demir, Y. Celik, E. Arikan ve A. Tugrul, “Serum osteoprotegerin levels in patients with acute atherothrombotic stroke and lacunar infarct,” Thromb Res, 120, 511-6,(2007) SCI

 

A27. Cosar-Alas, R., V. Yurut-Caloglu, H. Karagöl, M. Caloglu, O. Yalcin, B. Turgut, M. Saynak, C. Uzal,” Paraneoplastic syndrome of non-small cell carcinoma: A case with pancytopenia, leukocytoclastic vasculitis, and hypertrophic osteoarthropathy, “ Lung Cancer, 56(3):455-8 (2007). SCI

 

A28. Pamuk G.E., B. Turgut, Ö.N. Pamuk, Ö. Vural, M. Demir, N. çakır,” Increased Circulatory Platelet-leucocyte complexes in Patients with Primary Raynaund’s Phenomenon (RP) and RP Secondary to Systemic Sclerosis: A Comparative study,” Blood Coagul. and Fibrinolysis, 18(4):297-302 (2007). SCI

 

A29. Pamuk G.E., T. Kundak, B. Turgut, M. Demir, Ö. Vural,“ Cutaneous Kaposi Sarcoma Which Developed in a patient with Aplastic Anemia Using Immunosuppressive Therapy: Description of the First Adult Case,” Ann. Acad. Med. Sirgapore 36, 211-212, (2007). Not indexed

 

A30. Demir M, Duran E, Yigitbasi O, Vural O, Kurum T, Yuksel M, Turgut B, Walenga JM, Fareed J.Incidence of antiheparin-platelet factor 4 antibodies and heparin-induced thrombocytopenia in Turkish patients undergoing cardiac surgery. Clin Appl Thromb Hemost. 13(3):279-84 (2007). SCI expanded

A31. Pamuk, G.E., Ö. Vural, B. Turgut, M. Demir, Ö.N. Pamuk, N. Çakır,” Increased Platelet Activation Markers in Rheumatoid Arthritis. Are They Related with Subclinical Atherosclerosis?,” Platelets. 19(2):146-54 (2008) SCI

A32. Pamuk GE, Harmandar F, Ermantaş N, Harmandar O, Turgut B, Demir M, Vural O.EORTC QLQ-C30 assessment in Turkish patients with hematological malignancies: association with anxiety and depression. Ann Hematol. 87(4):305-10 (2008). SCI

 

A33. Kaynar L, Altuntas F, Aydogdu I, Turgut B, Kocyigit I, Hacioglu SK, Ismailogullari S, Turgut N, Erkurt MA, Sari I, Oztekin M, Solmaz M, Eser B, Ersoy AO, Unal A, Cetin M. Therapeutic plasma exchange in patients with neurologic diseases: retrospective multicenter study. Transfus Apher Sci. 38(2):109-15 (2008) SCI expanded

 

A34. Guldiken B, Guldiken S, Turgut B, Turgut N, Demir M, Celik Y, Arikan E, Tugrul A.The roles of oxidized low-density lipoprotein and interleukin-6 levels in acute atherothrombotic and lacunar ischemic stroke. Angiology. 59 (2):224-9 (2008) SCI

 

A35. Pamuk GE, Aydogdu E, Turgut B, Demir M. The simultaneous diagnosis of Kaposi sarcoma and MDS RAEB-II in a human immunodeficiency virus-negative patient: A rare occurrence. Ann Hematol. 89 (4): 389-91 (2008) SCI

A36. Guldiken B, Demir M, Guldiken S, Turgut N, Turgut B, Tugrul A.Oxidative Stress and Total Antioxidant Capacity in Diabetic and Nondiabetic Acute Ischemic Stroke Patients. Clin Appl Thromb Hemost. 15(6):695-700 (2009). SCI expanded

A37. Umit H, Unsal G, Tezel A, Soylu AR, Pamuk GE, Turgut B, Demir M, Tucer D, Ermantas N, Cevikbas U. Vanishing bile duct syndrome in a patient with Hodgkin's lymphoma and asymptomatic hepatitis B virus infection. Acta Gastroenterol Belg, 72(2):277-8 (2009). SCI expanded

A38. Pamuk GE, Nuri Pamuk O, Orüm H, Arican O, Turgut B, Demir M. Elevated platelet-monocyte complexes in patients with psoriatic arthritis. Platelets, 20(7):493-7 (2009). SCI

A39. Yazıcıoğlu M, Iscan B, B Turgut, Yalçın O. Stevens-Johnson syndrome: a case report. Allergol Immunopathol (Madr), 37(4): 219-221 (2009) SCI expanded

A40. Yazicioglu M, DA Mentes, B Turgut. Phenytoin-induced DRESS. Ann Allergy Asthma Immunol. 103(6):537-8 (2009) SCI

A41. Pamuk GE, Pamuk ON, Orüm H, Demir M, Turgut B, Cakir N. Might platelet-leucocyte complexes be playing a role in major vascular involvement of Behçet's disease? A comparative study. Blood Coagul Fibrinolysis 21(2):113-7 (2010). SCI

 

A42. Turgut B, Turgut N, Çelik Y, Tekgündüz E, Pamuk GE, Demir M. Differences in platelet–leukocyte aggregates among subtypes of acute cerebral ischemia.  Journal of the Neurological Sciences 305;126–130 (2011)  -ANA ESER- SCI

 

A43.Orüm H, Pamuk GE, Pamuk ON, Demir M, Turgut B. Does anti-TNF therapy cause any change in platelet activation in ankylosing spondylitis patients? A comparative study. J Thromb Thrombolysis. 33(2):154-9 (2012) SCI expanded

 

A44. Yazicioglu M, Elmas R, Turgut B, Genchallac T. The association between DRESS and the diminished numbers of peripheral B lymphocytes and natural killer cells. Pediatr Allergy Immunol. May;23(3):289-96 (2012) SCI

 

A45. Demiralp DO, Peker S, Turgut B, Akar N.Comprehensive identification of erythrocyte membrane protein deficiency by 2D gel electrophoresis based proteomic analysis in hereditary elliptocytosis and spherocytosis. Proteomics Clin Appl 6(7-8):403-11(2012) SCI

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Cicin, I., M. Demir, Ö. Vural, B. Turgut ve M. Vurkun, “Distribution of Haptoglobin Subtypes in a Turkish Population from Edirne (East-Trakya)-Turkey,” 7th Congress of European Hematology Association, Florence, The Hematology Journal, Vol. 3 (suppl 1), 65, 2002.

 

B2. Turgut, N., O. Akdemir, B. Turgut, M. Demir, G. Ekuklu, Ö. Vural, G. Özbay ve U. Utku, “Hypercoagulopathy in Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation: Haematologic and Cardiologic Investigation,” Thirteenth Meeting of the European Neurological Society, İstanbul, Journal of Neurology, Vol. 250 (suppl 2), 64, 2003.

 

B3. Turgut, B., Ö. Vural, M. Demir ve K. Kutlu, ”The Effects of Heparin, Indomethacin and Pentoxyfylline on Rabbits with Endotoxin Induced Disseminated Intravascular Coagulation,” 8th Annual Congress of the European Hematology Association, Lyon, The Hematology Journal, Vol. 4 (suppl 2), 229, 2003.

 

B4. Turgut, B., S. Guldiken, M. Demir, B. Ugur-Altun, M. Gerenli, O. Vural ve A. Tugrul,  “Relationship between Global Fibrinolytic Capacity and Cardiovascular Risk Factors in Obese Patients,” 18th Int. Congress on Thrombosis, Slovenia, Pathophysiol. Haemostas. Thromb., Vol. 33 (suppl 2), 101, 2004.

 

B5. Guldiken, S., M. Demir, B. Turgut, B. Ugur-Altun, E. Arikan ve M. Kara, “Global Fibrinolytic   Capacity in Patients with Subclinical Hypothyroidism,” 30th Annual Meeting of The European Thyroid Association, İstanbul, Turkish Journal Endocrinology and Metabolism, Vol. 8 (suppl 1), 134, 2004.

 

B6. Yazıcıoglu, M., DA. Mentes ve B. Turgut, “Phenytoin-Induced Dress Syndrome:A Case Report,” 61st Annual meeting American Academy of Allergy,Astma&Immunology, San Antonia, J Allergy Clin Immunol, Vol. 115 (suppl. 2), 105, 2005.

 

B7. Guldiken, S., M. Demir, E. Arikan, B. Turgut, S. Azcan, M. Gerenli ve A. Tugrul, “The Levels of Circulating Markers of Atherosclerosis and Inflammation in Patients with Simple Obesity: Soluble CD40 Ligand and High Sensitive C-Reactive Protein,” 14th European Congress on Obesity, Athens, Obesity Rev., Vol. 6 (suppl. 1), 179, 2005

 

B8. Kaldır, M., B. Turgut, Ö. Vural, K. Tabakçıoğlu, GE. Pamuk, M. Demir ve G. Bozkurt, “The Effect of Acute Mental Stress on Immune System”, 10th Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Hematologica-the Hematology J, Vol. 90 (suppl. 2), 407-408, 2005.

 

B9. Pamuk, GE., Ö. Vural, B. Turgut, M. Demir, H. Ümit ve A. Tezel, “The Association of Inflammatory Response with the Endothelium, Platelets and the Coagulation System in Patients with Ulcerative Colitis”, 10th Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Hematologica-the Hematology J, Vol. 90 (suppl. 2), 132, 2005.

 

B10. Pamuk, GE., B. Turgut, M. Demir, S. Bilgi ve Ö. Vural, “Skin Lesions in Patients with Hematological Malignancies”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, İstanbul, Turk J Haematol, Vol. 22 (suppl 1), 210, 2005.

 

B11. Pamuk, GE., B. Turgut, M. Demir, F. Tezcan ve Ö. Vural, “The Efficacy of Rituximab in Refractory Autoimmune Hemolytic Anemia of Chronic Lymphocytic Leukemia”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, İstanbul, Turk J Haematol, Vol. 22 (suppl 1), 165-166, 2005.

 

B12. Pamuk, GE., B. Turgut, M. Demir ve Ö. Vural, “IL-10 and Adiponectin Levels in Patients with Lymphoma and CLL”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, İstanbul, Turk J Haematol, Vol. 22 (suppl 1), 185, 2005.

 

B13. Pamuk, GE., B. Turgut, M. Demir, Ç. Sarı, S. Bilgi ve Ö. Vural, “The Simultaneous Diagnosis of Kaposi Sarcoma and MDS RAEB-II in a HIV Negative Patient”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, İstanbul, Turk J Haematol, Vol. 22 (suppl 1), 230, 2005.

 

B14. Pamuk, GE., B. Turgut, M. Demir, H. Peynirci, Ö. Yalçın, N. Tüzüner ve Ö. Vural, “The Resolution of Pancytopenia after R-CHOP in a CD20(+) Diffuse Large B Cell Lymphoma Patient who Presented with Isolated Bone Marrow Involvement”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, İstanbul, Turk J Haematol, Vol. 22 (suppl 1), 243, 2005.

 

B15. Güldiken, S. ve B. Turgut, “The Evaluation of Peripheral Blood T-Lymphocyte Subsets by Flow Cytometry in Patients with Autoimmune Thyroid Diseases”, 7th European Congress of Endocrinology, Göteborg, 181, 2005.

 

B16. Turgut, B., N. Turgut, S. Akpınar, K. Balcı, G.E. Pamuk, E. Tekgündüz ve M. Demir, “Dorsal Sural Nerve Conduction Study in Vitamin B12 Deficiency with Megaloblastic Anemia”, 11th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, Hematologica –the Hematology J, Vol. 91 (suppl. 1), 207, 2006.

 

B17. Pamuk, G.E., B. Turgut, ON. Pamuk, M. Demir ve N. Çakır, “Increased Platelet-Monocyte and Platelet-Neutrophil Complex Formation in Primary Raynaund Phenomenon and in Raynaund Pheonomenon Secondary to Systemic Sclerosis”, 11th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, Hematologica –the Hematology J, Vol. 91 (suppl. 1), 339, 2006.

 

B18. Tekgündüz, E., S. Akpınar, E. Öztürk, GE. Pamuk, B. Turgut ve M. Demir, “Succesfull Treatment of Heparin Induced Thrombocytopenia Type II and Thrombosis with Foldaparinux in a Dialysis Patient,” 11th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, Hematologica –the Hematology J, Vol. 91 (suppl. 1), 508, 2006.

 

B19. Yazıcıoğlu M., R. Elmas, T. Gençhallacoğlu, S. Yıldırım, B. Turgut, Monitoring the Peripheral Blood Lymphocyte Subtypes in Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS), J Allergy Clin Immunol, Vol. 119 (1), 41, 2007.

 

B20. Pamuk G.E., Ö.N. Pamuk, H. Örüm, B. Turgut, Demir M., Does anti-TNF therapy cause any change in platelet activation in ankylosing spondilitis patients? 14th Congress of the European Hematology Association, Berlin Germany, June 4; Hematologica; 94 (s2): 318, 2009

 

B21. Pamuk G.E., Ö.N. Pamuk, H. Örüm, M. Demir, Turgut B., Increased levels of platelet-leucocyte complexes in Behçet’s disease patients with major vascular invovement. 14th Congress of the European Hematology Association, Berlin Germany, June 4; Hematologica; 94 (s2): 317-318, 2009

 

B22.Buyukkoyuncu N, Turgut N, Altiay G, Demir M, Karadag H, Turgut B, Caglar T, Erbas, H.  Investigation of cognitive dysfunction in patients with chronic obstructive pulmonary disease. European journal of neurology; 18,  Supp: 2  s:428, 2011

 

B23.Turgut N, Turgut B, Tekinalp A, Erdoğan H, Kurtuluş N, Çicek E. Risk factor analysis of bortezomib induced peripheral neuropathy in patients with multiple myeloma. 140th Annual meating of the American Neurological Association Chicago, IL, Annals of Neurlogy 76; Supp: 18, s:68 2014

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Turgut, N., N. Aydın, Y. Çelik, B. Turgut, M. Demir, U. Utku ve Ö. Vural, "Esansiyel Trombositemiye Bağlı Yaygın Serebral Venöz Tromboz", Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 6, 77-79 (2000).

 

D2. Demir, M., L. Candan, HM. Karakas, B. Turgut, Ö. Vural, B. Cakır, “Erişkin Tipi Gaucher Hastalığı: Aynı Aileden İki Olgu”, Trakya Üniv Tıp Fak Derg, 18, 201-208 (2001).

 

D3. Vurkun, M., Ö. Vural, M. Demir, B. Turgut, A. Gürgey, H. Parlak ve N. Duran, “The Prevalence of Activated Protein C Resistance and FV Leiden in Healthy Population of Edirne, Turkey”, Turk J Haematol, 19, 287-291 (2002). SCI expanded

 

D4. Kaldır, MH., E. Tatlı, B. Turgut ve Ö. Vural, “Doksorubisin`e Bağlı Kardiyotoksisite”, T. Klin. Kardioloji, 15, 416-421 (2002).

 

D5. Turgut, B., Ö. Vural, M. Demir, K. Kutlu ve R. Kayapınar, “Effect of Pentoxifylline and Indomethacin on Rabbits with Endotoxin Induced Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) and Comparison with Heparin”, Turk J Hematol, 23, 37-46 (2006). SCI expanded

 

D6. Turgut, B., S. Guldiken, M. Demir, B. Uğur-Altun, M. Gerenli, Ö. Vural ve A. Tuğrul, “Obese Subjects have Low Global Fibrinolytic Capacity Associated with Insulin Resistance. Turk. J End and Met., 2, 39-44 (2006).

 

D7. Pamuk, G.E., F. Harmandar, O. Harmandar, B. Turgut, E. Tekgündüz, M. Demir ve Ö. Vural, “Non-Hodgkin Lenfoma Vakalarımızın Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi,” Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 16, 185-194 (2006). SCI expanded

 

D8. Pamuk, G.E., S. Dönmez, B. Turgut, N. Yeşil, E. Tekgündüz, M. Demir ve Ö. Vural, “Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Takip Edilen Kronik Lenfositik Lösemi Olgularının Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi,” Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 26, 611-616 (2006).

 

D9. Turgut, B., G.E. Pamuk, N. Turgut, M. Demir, “Chronic Lymphocytic Leukemia with Central Nervous Involvement in the Form of Localized Mass Responding to Therapy with Fludarabine”, Yeni/New Symposium Dergisi, 45, 80-83 (2007).

 

D10. Pamuk G.E., S. Dönmez, Y. Yeşil, E. Tekgündüz, B. Turgut, M. Demir, “Tek Merkezde Tanı Konulmuş HIV-Negatif Kaposi Sarkomu Olgularının Değerlendirilmesi”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 27, 658-663 (2007). 

 

D11. Turgut B., S. Güldiken, Pamuk GE, Demir M, E. Arıkan, “Rosiglitazone Reduces Oxidized LDL and Interleukin-6 in Diabetic Patients”, Endokrinolojide Yönelişler, 16, 50-54 (2007)   

 

D12. Turgut B., M. Demir, “Bazı Özel Durumlarda Kan Ürünlerinin Klinik Kullanımı: Kanamalı Hastalıklarda Yerine Koyma Tedavileri” Türkiye Klinikleri Hematoloji-Onkoloji Özel sayısı, 3, 104-111 (2007)

 

D13. Tekgunduz E, S. Akpinar, E. Ozturk, GE. Pamuk, B. Turgut, Demir M. Is fondaparinux an effective alternative anticoagulant in patients with heparin-induced thrombocytopenia type II? A case report and review of the literature. Trakya Univ Tip Fak Derg, 26(2): 166-172 (2009)
 
D14. Tekgunduz E, Özturk E, Pamuk GE, Turgut B, Puyan FO, Demir M. Testicular plasmacytoma: a case report. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergısi 30(1):430-434 (2010)  
 
D15. Turgut B. Anemi Klinisyen İçin Ne Kadar Önemli? Trakya Univ Tip Fak Derg 27 Suppl 1:31-34 (2010)
 
D16. Turgut B, Tekgunduz E. Akut Lenfoblastik Lösemi: Prognostik Özellikler. Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics 2010;3(2):92-7
 
D17. Turgut B. Bcr-Abl negatif kronik miyeloproliferaitf hastalıklarda yeni tedaviler. Hematolog 1:72-80 (2012)
 
D18. Turgut B. Hipereozinofilik sendromlar. Hematolog 1:81-92 (2012)
 
D19. Turgut B. Hızlanmış ve Blastik Evredeki Kronik Miyeloid Lösemi Olgularında Tedavi
Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics;5(2):29-34 (2012)

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Turgut, B., N. Baykal, N. Demirkol ve Y. Aydın, “Betalaktam Antibiyotiklerin Trombosit Agregasyon Fonksiyonu Üzerine Etkisinin In Vivo Değerlendirilmesi”, XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 153, İstanbul, 1997.

 

E2. Demir, M., B. Turgut, Ö. Vural, G. Yanıkkaya-Demirel ve M. Kaldır, "Myeloid-Natural Killer Hücreli Akut Lösemi: Bir Olgu Sunumu", XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 96, İstanbul, 1999.

 

E3. Vurkun, M., M. Demir, Ö. Vural, A. Gurgey, N. Turan, ve B. Turgut, "Combine Defects of Factor V Leiden and Prothrombin Gene Mutation, Deficiency of Protein C, Protein S, and Antithrombin III", I. Ulusal Tromboz Kongresi, Turk J. Haematol., Vol. 17 (suppl. 3), 304, İstanbul, 2000.

 

E4. Turgut, B., M. Demir, L. Candan, G. Yanıkkaya-Demirel ve Ö. Vural, "Esansiyel Trombositemiye Sekonder Miyeloid-Doğal Öldürücü Hücreli Akut Lösemi", XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 41, İzmir, 2000.

 

E5. Yılmaz, A., B. Turgut, Ö. Birgili, U. Utku ve Ö. Vural, “İntravenöz İmmünglobulin`e Bağlı Hemolitik Anemi. XXXVI. Ulusal Nöroloji Kongresi, Nöroloji Dergisi, Cilt 3, 275, İstanbul, 2000.

 

E6. Turgut, B., M. Demir, Ö. Vural, Ö. Çelik, G.E. Pamuk ve G. Ekuklu, “Konvansiyonel Tedavi Yöntemleri ile Tedavi Edilen 39 Multiple Miyelom Olgusunun Retrospektif İncelenmesi”, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, Vol. 19, 186, Antalya, 2002.

 

E7. Vural, Ö., B. Turgut, N. Tüzüner, M. Demir, G.E. Pamuk ve M. Kaya, “Primeri Bilinmeyen Karsinom Metastazına Bağlı Yaygın Kemik İliği Nekrozu: Bir Olgu Sunumu”, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, Vol 19, 190, Antalya, 2002.

 

E8. Turgut, B., G.E. Pamuk, Ö. Vural, M. Demir, E. Ünlü, H. Çelik, B. Çakır ve K. Kutlu, “Talasemia İntermedialı bir Hastada İntratorasik Ekstramedüller Hematopoezin İlginç bir Şekilde Prezantasyonu”, II. Ulusal Hemoglobinopati Kongresi, 92, Adana, 2002.

 

E9 Vural, Ö., M. Demir, D. Umut D, B. Turgut, A. Saltuk ve F. Yorulmaz, “Trakya Bölgesinde Hb A2’si Yüksek Beta Talasemi Taşıyıcılığı”, II. Ulusal Hemoglobinopati Kongresi, 95, Adana, 2002.

 

E10. Demir, M. ve B. Turgut, “TAFI (Thrombin Activatable Fibrinolytic İnhibitor): Koagülasyon ve Fibrinolitic Sistem Arasındaki İlişki”, 4. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi, Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji, 223-232, Edirne, 2003.

 

E11. Pamuk, G.E., B. Turgut, Ö. Vural, M. Demir ve S. Bilgi. Aplastik Anemili bir Hastada İmmunsupresif Tedavi Esnasında Gelişen Kaposi Sarkomu. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol., Vol. 20 (suppl 3), 167, İstanbul, 2003.

 

E12. Turgut, B., G.E. Pamuk, Ö. Vural, M. Demir, O. Harmandar, T. Yeşilyurt ve N. Tüzüner, “Olgu Sunumu: Belirgin Myeloid Hiperplazi ile Ortaya Çıkan Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL). XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol., Vol. 20 (suppl 3), 87, İstanbul, 2003.

 

E13. Turgut, B., M. Ertem ve N. Akar, “FXIII Val34Leu ve tPA I/D Polimorfizmlerinin Kemik İliği Transplantasyonu Uygulanan Pediatrik Hastalarda Tromboz Eğilimine Katkısı,” 5. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi, Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji, 307, İstanbul, 2004.

 

E14. Turgut, B. Ve N. Akar, “FXIII Val34Leu Polimorfizminin Faktör V Leiden’lı Kişilerdeki Tromboz Eğilimi Üzerine Etkisi”, 5. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi, Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji, 309, İstanbul, 2004.

 

E15. Turgut, B., T. Yetişyiğit, G.E. Pamuk, E. Tekgündüz, M. Demir ve Ö. Vural, “Akut Myeloid Lösemili Hastalarımızın İmmünfenotipleme Bulgularının ve Klinik Özelliklerinin Prognoz ile İlişkisinin Değerlendirilmesi”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, Vol. 21(suppl. 3), 78-79, Antalya, 2004.

 

E16. Soy, M., M. Tatman Oktun, N. Tunçbilek, N. Ermantaş, Ö. Ökten, G. Altınay ve Turgut B,Primer Antifosfolipid Antikor Sendromlu bir Olguda Nocardia İnfeksiyonu”, Romatoloji 2004, 37, Antalya, 2004

 

E17. Güldiken, S., B. Turgut, T. Yetişyiğit, S. Dönmez, M. Tek ve A. Tuğrul, “Tip 1 Diabetes Mellitus ve Otoimmün Hipotiroidili Down Sendromlu bir Olguda Periferik Lenfosit Subtiplerindeki Değişiklikler”, 28th Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 229, Antalya, 2005.

 

E18. Turgut, B. “Trombosit Aktivasyonunun ve Trombosit Lökosit Komplekslerinin Akım Sitometrisi ile Değerlendirilmesi”, 6.Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi, Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji, 63-68, İzmir, 2006. (Konuşma)

 

E19. Demir, M., E. Duran, Ö. Yiğitbaşı, Ö. Vural, T. Kürüm, M. Yüksel, B. Turgut, “Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Heparine Bağlı İmmün Trombositopeni Sıklığı. 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk. J. Hematol., Vol 23 (suppl. 3), 40-41, Antalya, 2006.

 

E20. Turgut, B., Ö. Vural, F. Pala, G.E. Pamuk, K. Tabakcıoğlu, H. Gürkan, M. Demir ve Ç. Algüneş, “Kronik Lenfositer Lösemi Hücrelerinin Sitogenetik ve Biyolojik Özellikleri ile In Vitro Spontan ve Fludarabine Bağlı Apoptozisleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk. J. Hematol., Vol 23 (suppl. 3), 54, Antalya, 2006.

 

E21. Demir, M., E. Duran, Ö. Yiğitbaşı, Ö. Vural, T. Kürüm, M. Yüksel, B. Turgut, “Dahili Hastalarda Anti-Heparin-Trombosit Faktör 4 ve Heparine Bağlı İmmün Trombositopeni Sıklığı. 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk. J. Hematol., Vol 23 (suppl. 3), 58, Antalya, 2006.

 

E22. Öztürk, E., T. Yetişyiğit, E. Tekgündüz, G.E. Pamuk, B. Turgut, H. Esgin, M. Demir, “Retinal Ven Trombozu Olan Hastalarda Trombofilik Faktörlerin Araştırılması-Retrospektif Çalışma. 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk. J. Hematol., Vol 23 (suppl. 3), 60, Antalya, 2006.

 

E23. E. Tekgündüz, M. Demir, B. Turgut, O. Ufacık ve A. Altun, “Sağlıklı Kişilerde Trombosit Hiperaktivitesi: Yapışkan Trombosit Sendromu Tanısı için Normal Sınırları Saptama Çalışması-Ön Sonuçlar. 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk. J. Hematol., Vol 23 (suppl. 3), 61, Antalya, 2006.

 

E24. Pamuk, G.E., Y. Yeşil, S. Dönmez, E. Tekgündüz, B. Turgut ve M. Demir, “Tek Merkezde Tanı Konulmuş HIV-Negatif Kaposi Sarkomu Olgularının Değerlendirilmesi. 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk. J. Hematol., Vol 23 (suppl. 3), 66, Antalya, 2006.

 

E25. Tekgündüz, E., E. Öztürk, M.Ş. Uyanık, G.E. Pamuk, B. Turgut ve M. Demir, “L-Asparaginaz Kullanımına Bağlı Hipertrigliseridemi Gelişen Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusunun Lipid Aferezi ile Tedavisi. 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk. J. Hematol., Vol 23 (suppl. 3), 95-96, Antalya, 2006.

 

E26. Turgut, B., E. Öztürk, E. Tekgündüz, G.E. Pamuk, B. Biner ve M. Demir, “Hematolojik Hastalıklarda Hematogonlar: Retrospektif Verilerimizin Analizi. 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk. J. Hematol., Vol 23 (suppl. 3), 135, Antalya, 2006.

 

E27. Turgut, B., G.E. Pamuk, N. Turgut ve M. Demir, “Santral Sinir Sisteminde Kitle Tarzında Tutulumu olan bir KLL Hastasının Fludarabin Bazlı Kemoterapi ile Tedavisi-Olgu Sunumu. 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk. J. Hematol., Vol 23 (suppl. 3), 160, Antalya, 2006.

 

E28. Tekgündüz, E., B. Turgut, M.Ş. Uyanık, E. Öztürk, G.E. Pamuk, N. Tüzüner, M. Demir ve B. Ferhanoğlu, “Postpolisitemik Miyelofibroz Zemininde Leukemia Cutis. 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk. J. Hematol., Vol 23 (suppl. 3), 173, Antalya, 2006.

 

E29. Tekgündüz, E., B. Turgut B, G. E. Pamuk, F. Öz Puyan ve M. Demir, “Lambda Hafif Zincir Hastalığı Seyrinde Testiküler Plazmasitoma. 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk. J. Hematol., Vol 23 (suppl. 3), 177, Antalya, 2006.

 

E30. Öztürk, E., E. Tekgündüz, G.E. Pamuk, B. Turgut, F. Öz Puyan, E. Aydoğdu ve M. Demir, “Polisitemia Vera ve Multipl Miyeloma Birlikteliği – Olgu Sunumu. 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk. J. Hematol., Vol 23 (suppl. 3), 180-181, Antalya, 2006.

 

E31. Yetişyiğit, T., B. Turgut, Ş. Azcan, M. Demir, “Sigara İçiminin Trombosit Aktivasyonu ve Lökosit Trombosit Agregatları Oluşumu Üzerine Etkilerinin Akım Sitometrisi ile Değerlendirilmesi. 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk. J. Hematol., Vol 23 (suppl. 3), 197-198, Antalya, 2006.

 

E32. Pamuk, GE, ÖN Pamuk, B. Turgut, M. Demir, Ö. Vural, N. Çakır, “Romatoid arttritte Trombosit Aktivasyon Parametreleri ve Subklinik Aterosklerozla İlişkisi. Romatoloji 2007, 90, Antalya, 2007.

 

E33. Turgut B. Akım sitometrisi ile trombosit işlevlerinin değerlendirilmesi. VII. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi, Adana, 405-413. 2007. (Konuşma)

 

E34. Tekgündüz E, Kömürcü Y, Öztürk E, Pamuk GE, Özpuyan F, Turgut B, Demir M. Pediatrik kemoterapi protokolü ile tedavi edilen genç-erişkin akut lenfoblastik lösemi olgularımızın değerlendirilmesi. 34. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri 4, 8-11 Ekim 2008, Çeşme İzmir.

 

E35. Pamuk GE, Örüm H, Pamuk ÖN, Demir M, Turgut B, Çakır N. Yüksek trombosit-lökosit kompleks düzeyleri Behçet hastalığı büyük damar tutulumunda rol oynuyor olabilir mi? 34. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri 46, 8-11 Ekim 2008, Çeşme İzmir.

 

E36. Öztürk E, Tekgündüz E, Ümit E, GE Pamuk, Turgut B, Demir M. Akut miyeloid lösemili hastada seronegatif bruselloz ile febril nötropeni olgusu. 34. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri 131, 8-11 Ekim 2008, Çeşme İzmir.

 

E37. Turgut B. Mikroanjiopatik hemoliz sendromları. 4. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kongre Kitabı, 87-94, 24-27 Eylül 2009, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Konuşma)

 

E38. Turgut B. Heparinin yol açtığı trombositopeni. 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Konuşma Metinleri Kitabı, 43-47, 7 Ekim 2009, Belek Antalya. (Konuşma)

 

E 39.  Halhallı S, Turgut B, Velet M, Tekgündüz E, Demir M. İmmün sitopenili primer antifosfolipid sendromunda splenektomi.  35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri 320, 7 Ekim 2009, Belek Antalya.

 

E40. Turgut B. Görme ve işitme kayıplarında terapötik aferez uygulamaları: Hayal mi görüyorum doğru mu işitiyorum. 5. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kongre Kitabı, 72-76, 23-26 Eylül 2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Konuşma)

 

E41. Turgut B, Turgut N, Çelik Y, Tekgündüz E, Pamuk GE, Demir M. Akut serebral iskemi alt tiplerinde trombosit-lökosit agregatları. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri 494, 3-7 Kasım 2010, Belek Antalya.

 

E42Turgut B. Viral yükü azaltmada double filtrasyon. 6. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kongre Kitabı, 38-40, 29 Eylül-2 Ekim 2011, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Konuşma)

 

E43. Engin M, Kırkızlar O, Akpınar S, Konak M, Keskin A, Aygül E, Turgut B, Pamuk GE, Demir M. Akut Pankreatite bağlı hipertrigliseridemide yardımcı tedavi yöntemi olarak terapötik plazma değişimi. 6. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kongre Kitabı, 38-40, 29 Eylül-2 Ekim 2011, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

 

E44. Engin M, Kırkızlar O, Akpınar S, Konak M, Keskin A, Aygül E, Turgut B, Pamuk GE, Demir M. Myastenia gravis hastaların plazmaferez etkinliği: Kaskad filtrasyon ile total plazma değişimi yöntemlerinin karşılaştırılması. 6. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kongre Kitabı, 38-40, 29 Eylül-2 Ekim 2011, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

 

E45. Engin M, Kırkızlar O, Akpınar S, Konak M, Keskin A, Aygül E, Turgut B, Pamuk GE, Demir M. Lökositaferez uygulaması akut lösemilerde mortaliteyi azaltıyor mu? 6. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kongre Kitabı, 38-40, 29 Eylül-2 Ekim 2011, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

 

E46. Özer Demiralp D, Peker S, Turgut B, Akar N. Herediter sferositoz ve eliptozitozda protein profil haritalarının karşılaştırışlması ve proteomik analizler ile değerlendirilmesi. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 54-55, 19-22 Ekim 2011, Ankara.

 

E47. Tekgündüz E, Halhallı S, Velet M, Turgut B, Hançer VS, Diz Küçükkaya R, Demir M.  İki gebe trombotik trombositopenik purpura olgusunun plazmaferez ile tedavisi. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 188, 19-22 Ekim 2011, Ankara.

 

E48. Osanmaz Değirmenci P, Oran M, Kırgızlar O, Yalçın BÇ, Demir M, Turgut B. Nadir kalıtsal koagulopatilerdeki klinik deneyimimiz: İki olgu sunumu. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 172-173, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya.

 

E49. Altındağ Avcı B, Yetişyiğit T, Oran M, Özpuyan F, Turgut B. Kompozit Lenfoma: Olgu sunumu. Bildiri Özetleri Kitabı, 193, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya.

 

E50. Avcı O, Yetişyiğit T, Oran M, Turgut B. Anaplastik büyük hücreli lenfoma zemininde hemofagositik sendrom: Olgu sunumu. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 195, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya.

 

E51. Turgut B, Tekinalp A, Yetişyiğit T, Oran M. Bortezomib içeren tedaviden sonra lenalidomid-deksametazon etkinliği; retrospektif analiz. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi. Bildiri kitabı sayfa 106, 23-26 Ekim 2013 Antalya

 

E52. Tekinalp A, Yetişyiğit T, Oran M, Çelik Ferda, Turgut B. T hücreli prolenfositik lösemi’de fludarabin-siklofosfamid deneyimi; iki olgu sunumu. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi. Bildiri kitabı sayfa 106, 23-26 Ekim 2013 Antalya

 

E53. Tekinalp A, Yeşikaltay A, Turgut B. Monositozlu hastalarda etiyolojik değerlendirme; immünfenotipik analiz ve prospektif takip. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi. Bildiri kitabı sayfa 69, 22-25 Ekim 2014 Antalya

 

E54. Uyanık MŞ, Baysal M, Asoğlu V, Maden M, Ümit EG, Turgut B, Pamuk GE, Demir AM. Akım sitometrisinin klinik tanı ve izlemde kullanımı: Tek merkez deneyimi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi. Bildiri kitabı sayfa 133, 22-25 Ekim 2014 Antalya

 

E55. Tekinalp A, Yeşikaltay A, Turgut B. Monositozlu hastalarda etiyolojik değerlendirme; immünfenotipik analiz ve prospektif takip. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi. Bildiri kitabı sayfa 69, 22-25 Ekim 2014 Antalya

 

F57. Tekinalp A, Yeşikaltay A, Barışan E, Turgut B. Paroksismal noktürnal hemoglobinüri patogenezinde malignitenin rolü var mıdır? 40. Ulusal Hematoloji Kongresi. Bildiri kitabı sayfa 184, 22-25 Ekim 2014 Antalya

 

F58. Tekinalp A, Yeşikaltay A, Turgut B, Yetişyiğit T. Non-Hodgkin tanılı hastada sekonder malignite; akçiğer adenokarsinomu. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi. Bildiri kitabı sayfa 270, 22-25 Ekim 2014 Antalya

 

F. Diğer yayınlar

 

F1. Jay E. Menitove “Transfüzyon Tıbbı,” Cecil Textbook of Medicine, Cilt:1, ed. L.Goldman and D. Ausiella. 22.baskı, 994-999, Güneş Kitabevi, İstanbul, 2006 (çeviri)

 

F2. Alan D. Schreiber, “Otoimmün ve damar içi hemolitik anemiler,” Cecil Textbook of Medicine, Cilt:1, ed. L.Goldman and D. Ausiella. 22.baskı, 1013-1021, Güneş Kitabevi, İstanbul, 2006 (çeviri)

 

F3. Turgut, B., Hematolojik aciller; sayfa 119-125. Hoşcoşkun Z, Soy M, İnan M (Editörler) Acil Hekimliği, Nobel Tıp Kitapevi, 2006

 

F4. Maria Q. Baggstrom ve Thomas C. Shea “Kemik iliği yetersizlik durumları” Netter İç Hastalıkları, ed, Marschall S. Runge ve M. Andrew Greganti, 393-399, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2009 (çeviri)

                                                                                        

F5. John Powderly ve Thomas C. Shea “ Hematopoetik kök hücre nakli” Netter İç Hastalıkları, ed, Marschall S. Runge ve M. Andrew Greganti, 400-405, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2009 (çeviri)

 

F6. Baverly S. Mitchell “Lösemiler” Netter İç Hastalıkları, ed, Marschall S. Runge ve M. Andrew Greganti, 406-410, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2009 (çeviri)

 

F7. Robert Z. Orlowski “ Malign Lenfomalar” Netter İç Hastalıkları, ed, Marschall S. Runge ve M. Andrew Greganti, 393-399, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2009 (çeviri)