1. Aferez

  Kronik İTP'de Hastaya Yaklaşım Toplantısı 20 Nisan 2017

  Kronik İTP'de Hastaya Yaklaşım Toplantısı 20 Nisan 2017
  Detay 2. Aferez

  Miyelofibroz Tedavi Yönetiminde Yenilikler Toplantısı 04 Mayıs 2017

  Miyelofibroz Tedavi Yönetiminde Yenilikler Toplantısı 04 Mayıs 2017
  Detay 3. MDS ve AML de Güncel Tedavi Seçenekleri E-Toplantısı 9 Mart 2017

  MDS ve AML de Güncel Tedavi Seçenekleri E-Toplantısı 9 Mart 2017
  Detay 4. Relaps/refrakter multipl miyelomda IMID ler ile ilgili merak edilen her şey E-Toplantısı 26 Ocak 2017

  Relaps/refrakter multipl miyelomda IMID ler ile ilgili merak edilen her şey E-Toplantısı 26 Ocak 2017
  Detay 5. Multipl Miyelom’daki Güncel Gelişmeler E-Toplantısı

  Multipl Miyelom’daki Güncel Gelişmeler E-Toplantısı
  Detay 6. Lenfoma Tedavisinde Monoklonal Antikorlar E-Toplantısı

  Lenfoma Tedavisinde Monoklonal Antikorlar;Hematolojide biyoteknolojik ürünler ve benzerleri
  Detay 7. KML’de Tedavi Yönetimi Toplantısı

  KML’de Tedavi Yönetimi Toplantısı
  Detay 8. Güncel Pratikte Febril Nötropeni E- Toplantısıı

  Güncel Pratikte Febril Nötropeni E- Toplantısı
  Detay 9. Dernek Başkanlarımızdan Prof. Dr. Fevzi Altuntaş Dünya Aferez Birliği (WAA) Başkanı Seçildi.

  Dernek Başkanlarımızdan Prof. Dr. Fevzi Altuntaş Dünya Aferez Birliği (WAA) Başkanı Seçildi.
  Detay 10. Dernek Başkanımız Prof. Dr. Fatih Demirkan Dünya Aferez Birliği (WAA) Asya – Pasifik Başkan Yardımcısı seçildi.

  Dernek Başkanımız Prof. Dr. Fatih Demirkan Dünya Aferez Birliği (WAA) Asya – Pasifik Başkan Yardımcısı seçildi.
  Detay 11. Türk Aferez Derneği olarak Sn. Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ve Sn. Prof. Dr. Fatih Demirkan’ı tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.

  Türk Aferez Derneği olarak Sn. Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ve Sn. Prof. Dr. Fatih Demirkan’ı tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.
  Detay 12. Soror İstanbul'dan Geçti.

  Soror İstanbul'dan Geçti.
  Detay 13. Ulusal Aferez Yayınları

  Ulusal Aferez Yayınları
  Detay 14. Basında TAD

  Basında TAD
  Detay 15. TÜRK AFEREZ DERNEĞİ TÜRKÖK’ÜN YANINDA

  TÜRK AFEREZ DERNEĞİ TÜRKKÖK’ÜN YANINDA
  Detay 16. TAD Çalışmaları

  TAD Çalışmaları
  Detay